Stavba rodinného domu je velmi složitý a zdlouhavý proces, který laikovi může zabrat třeba i pět let, od výběru pozemku až po vlastní kolaudaci. Díky mnohaletým zkušenostem a spoluprací s dodavateli a externisty dokážeme toto zvládnout v průměrném rozmezí 5-8 měsíců od koupě pozemku až po finální kolaudaci domu.

Rádi Vám představíme činnosti od A do Z , které je potřeba zvládnout, aby jste se mohli spokojeně nastěhovat do nového domova.

Výběr a koupě pozemku

Zřejmě nejdůležitější fáze pro budoucí bydlení. Pro stavby našich domů vybíráme pozemky ideálně v zastavěných lokalitách nebo lokalitách určených pro výstavbu nových RD a především v místech s dobrou občanskou vybaveností. Důležitým kritériem pro výběr pozemků je příjezdová cesta a dostupnost všech inženýrských sítí – především vodovodního a kanalizačního řádu, dále pak elektrické sítě, dostupnost plynu není až tak důležitá z důvodu preferovaného vytápění našich domů kombinací krbových kamen a velmi komfortního elektrického podlahového vytápění s regulací teploty v každé místnosti a dále s ohledem na budoucí legislativu pro stavbu pasivních domů. Na Vaše přání není samozřejmě problém zřídit plynovou přípojku s instalací plynového podlahového vytápění a úsporného kondenzačního kotle. Pokud již vlastníte svůj pozemek, rádi Vám nabídneme naši realizaci stavby domu dle Vašeho nebo námi dodaného projektu.

 

Předprojektová příprava

Ještě před koupí pozemku je nutná jeho dokonalá lustrace co se týká právních záležitostí, souladu s územním plánem, odstupových vzdáleností od hranic pozemku, ochranných pásem a záplavových pásem, sousedních staveb a orientace pozemku vůči světovým stranám. Poté provádíme oslovení všech dotčených orgánů a provozovatelů sítí s žádostí o předběžné stanovisko k zamýšlenému projektu a realizaci domu. Po získání všech kladných stanovisek můžeme s klidným svědomím přistoupit ke koupi stavebního pozemku.

 

Projekt domu, stavební povolení

Ještě je stále daleko do slavnostního výkopu a položení základního kamene. Díky desítkám realizovaných staveb máme již víceméně připravený rámcový projekt domu, který je však nutné přizpůsobit lokálním podmínkám, současné legislativě (změny jsou přibližně každý rok) a především Vašim potřebám a přáním. Po úspěšném začlenění všech změn je nutné opět oslovit dotčené orgány pro jejich stanovisko, na které mají zpravidla 30 dnů. Poté se k projektu vyjadřuje stavební úřad a vydává tzv. Společný souhlas, který je obdobou stavebního povolení. Teď je již možno začít stavět.

 

Vlastní stavba domu

Probíhá vždy za účasti stavebního dozoru a pravidelných návštěv hlavního projektanta. Na větší celky jako je střecha, dodávka a montáž plastových oken, podlahového topení, podlahy nebo sádrokartonů dlouhodobě spolupracujeme s osvědčenými subdodavateli s garantovanou kvalitou dodávané technologie a záruky na odvedené dílo. Po zastřešení, zateplení, realizaci vnitřních příček, osazení oken, realizaci podlahy s případným položením trubek pro vytápění, elektroinstalaci, montáži sádrokartonů a základní úpravě okolí stavby je možné ji takto předat jako hrubou stavbu pro svépomocné dokončení. Z našich zkušeností však většina našich zákazníků dává přednost úplné dodávce domu na klíč, která zahrnuje kromě kuchyňské linky úplné vnitřní vybavení domu – realizaci topení dle Vašeho přání, elektrický ohřívač vody, položení laminátové podlahy ve všech pokojích a chodbách, dlažbu a obklady v koupelně a na toaletě, obložky včetně vnitřních dveří, sanitární vybavení, dokončení a vybavení koupelny, LED podhledové osvětlení, prvky chytré domácnosti, bezpečnostní kamery případně zabezpečovací systém. Tímto je dům připraven na kolaudační prohlídku, po ní následuje přidělení čísla popisného a zápis do katastru nemovitostí.

 

Předání a užívání domu

Předáme Vám dům, který můžete okamžitě užívat. Můžeme Vám samozřejmě také předat dům v libovolném stupni před dokončením. V případě předání domu na klíč po podpisu kupní smlouvy čekáme 20 dnů na zápis do katastru nemovitostí, poté se již můžete radovat z nového bydlení. Zbývá přepsat odběry energií a objednat kuchyňskou linku, která se dá realizovat při vnitřních pracích. Samozřejmostí jsou dokončené veškeré revize a kontroly, takže se opravdu nemusíte o nic starat. Výhodou pořízení domu na klíč po jeho zápisu do katastru nemovitostí je fakt, že tato stavba je osvobozena od daně z nabytí nemovitosti ve výši 4% z prodejní ceny nemovitosti. Dříve bylo nutné zaplatit pouze daň ze zbývající části pozemku pod nezastavěnou částí parcely, tato povinnost byla definitivně zrušena v září roku 2020.

 

Financování domu

Díky naší spolupráci s profesionální finanční poradenskou agenturou můžeme nabídnout nezávazné posouzení Vašich možností pro financování nového domu. Není jednoduché orientovat se v nepřeberném množství nabízených finančních produktů a vybrat z nich ten nejvýhodnější. Tuto situaci Vám usnadní náš finanční poradce, který Vám nabídne a sestaví finanční plán šitý právě na míru Vašim možnostem a který zprostředkuje jednání s finančními institucemi ve Vašem regionu. Všechny služby poskytnuté našim finančním poradcem jsou pro Vás zdarma.

 

Garance a záruky

Díky pečlivému výběru stavebních materiálů, technologií a jednotlivých subdodavatelů dokážeme garantovat záruku na jednotlivé části domu více než bývá standardní. Minimální garance na jednotlivé části domu bývá 2 roky, ale např. na okna poskytuje dodavatel záruku 5 let, na střechu nebo podlahové vytápění bývá obvyklá záruka v délce 20 let.