Na této stránce uvádíme několik ukázek toho, jaké materiály používáme na stavby našich domů a s jakými subdodavateli spolupracujeme. Můžeme se tím nechat inspirovat pro své vlastní realizace.

 

Základy a základová deska

Základové pásy do hloubky dle projektu vyléváme betonem kvality C20/C25, jsou vyztužené armaturou, zemnící pás pro budoucí hromosvod pokládáme po celém obvodu základů s vývodem ve všech rozích. Betonová základová deska je zpevněna Kari sítí s hydroizolací. Dle radonového posudku provedeme protiradonové opatření na nízké, střední nebo vysoké riziko. V případě pozemků se středním nebo vysokým radonovým rizikem provádíme nadstandardní položení drenážních trubek do základové desky s pasivním nebo i aktivním odvodem plynů ze základů. Zateplení soklu provádíme kvalitním extrudovaným polystyrenem.

 

Nosné zdivo a příčky :

Většinu našich domů stavíme z cihelného obvodového zdiva PORFIX na bázi křemičitého písku. Krátce Vám představíme jeho výhody a přednosti:

  • Vynikající tepelně-izolační vlastnosti
  • Výborné akumulační vlastnosti
  • Velmi příznivá neprůzvučnost materiálu
  • Vysoká požární odolnost
  • Přesné tvárnice pro dokonale rovné zdi
  • Zdi z těchto tvárnic vytváří příznivé mikroklima uvnitř
  • Vysoké pevnostní parametry
  • Podstatně lepší ochrana proti kosmickému záření než pálené tvárnice
  • Ekologická výroba, příznivé k životnímu prostředí

Obvodové zdivo je ukončené železobetonovým ztužujícím věncem ve výšce stropu, vnitřní příčky cihelné zděné obvyklé tloušťky 150. Samozřejmostí jsou vnitřní štukové omítky.

Pozn: na Vaše přání je samozřejmě možné vystavět obvodové zdivo z libovolných cihlových nebo keramických tvárnic.

 

Konstrukce střechy, krytina a klempířské práce

Střecha domu vytváří celkový dojem domu a nejen její estetické provedení, ale i konstrukční a technické řešení bude mít klíčový vliv na životnost, funkčnost a vlastnosti celého domu. Po pečlivém výběru a předchozí spolupráci s několika subdodavateli jsme se definitivně rozhodli pro spolupráci s českými výrobci vazníkových konstrukcí a zároveň i střešních krytin z betonových nebo pálených tašek pro sedlové i valbové střechy. V případě speciálních požadavků na valbovou střechu realizujeme falcovou krytinu.

Ukázky realizace střech našich domů:

Základem střechy jsou dřevěné naimpregnované sbíjené vazníky ze smrkových hranolů připevněné k věnci obvodového zdiva. Nesmí chybět kvalitní střešní fólie a samozřejmě krytina, u které lze zvolit barvu dle Vašeho přání. Samozřejmostí jsou i klempířské práce s možností barevné volby pozinkovaných okapů.

 

Zateplení obvodového pláště domu

Provedení zateplení obvodového zdiva domu bude mít klíčový vliv na celkovou energetickou náročnost domu a na výsledný komfort bydlení. Snad už dávno nikdo nevěří mýtům, které se objevili po masovějším rozšiřování zateplování domů, že polystyrenem dům udusíte, že polystyren ve fasádě zmizí (vypaří se), že se budou v domě a na zateplené zdi tvořit plísně, že Vám bude ve zdivu kondenzovat voda atd. Tyto problémy by snad mohly nastat u starších, vlhkých a neodizolovaných domů, ale rozhodně ne u novostaveb, kde kvalitní zateplení je téměř povinností. I s výhledem na implementaci evropské směrnice EPBD II (2010/31/EU), která zřejmě začne platit začátkem roku 2020 a pojednává o povinnosti stavět nové domy s téměř nulovými náklady na vytápění, provádíme zateplení našich staveb fasádním polystyrenem tloušťky 150 mm. Kvalita použitého obvodového zdiva, polystyrenu a především tloušťka umožňuje dosažení energetické náročnosti našich staveb třídy B blíže nejúspornější třídě A. Níže uvádíme konkrétní ukázku průkazu energetické náročnosti našich domů.

   

 

Vytápění domu

Vzhledem nízkým energetickým ztrátám našich domů v průměrné výši 4 kW, vypočtené pro nejnižší venkovní teplotu -12 st. C, nejsou u našich domů kladeny vysoké nároky na výkon zdroje tepla. Takto nízké tepelné ztráty jsou dosaženy díky použití kvalitního obvodového zdiva, 6-ti komorovým plastovým oknům s izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem menším než 1,1 W/m2K, dostatečně dimenzovanému obvodovému zateplení a eliminaci tepelných mostů překladů oken a dveří, zateplení stropů a konstrukci střechy. V současné době udávaný rozsah tepelných ztrát pasivních a nízkoenergetických domů je v rozsahu 1-5,5 kW, čemuž naše domky plně vyhoví.

V současné době doporučujeme našim zákazníkům teplovodní podlahové vytápění v kombinaci s elektrokotlem a nízkým tarifem pro vytápění elektřinou. V každé místnosti je uložena jedno nebo i více nezávislých smyček (podle velikosti podlahové plochy) se společným vyústěním v technické místnosti s připojením na elektrokotel.

    

Díky nízkému tarifu dostupnému po dobu 20 hodin denně je navíc podstatná úspora i ostatních spotřebičů v domácnosti – vaření, TV, počítače, ohřev teplé vody atd. Tento způsob vytápění se nám osvědčil jako nejoptimálnější z hlediska nákladů na vytápění a z hlediska komfortu a nákladů na údržbu. Oproti použití plynových kotlů  odpadají starosti ze zřízením plynové přípojky, její údržbou, dále s pravidelnými prohlídkami a revizemi kotle a komína, ale především je zde otázka bezpečnosti elektrických zařízení oproti plynovým z hlediska výbuchu plynu případně otravami oxidem uhelnatým při poruše nebo nedostatečné údržbě.

Jako alternativu a současně záložní zdroj k podlahovému vytápění doporučujeme našim zákazníkům realizaci krbových kamen v největším obývacím pokoji, která s dostatečnou rezervou dokáží vytopit celý dům během krátké doby. Dobrá dostupnost palivového dřeva, jednoduché a účinné vytápění, příznivá cena a především ekologická stránka využívání tohoto obnovitelného zdroje přispívá ke komfortnímu bydlení. Co může více vytvořit atmosféru pravého domova než posezení všech členů domácnosti u praskajícího rodinného krbu?

Vnitřní vybavení domu

Blížíme se do finále, pro zkolaudování domu musíme vybavit dům ještě několika maličkostmi, aby vyhověl všem zákonným předpisům a byl obyvatelný. Zpravidla se tak děje na základě požadavků budoucího obyvatele domu, protože výběrem druhu, barvy podlahy, obkladů, dlažby, vany, sanitárního vybavení v koupelně a na toaletě a dále barvou vnitřních dveří a rámů se teprve nový domov stává tím, co vyjadřuje osobitost majitele, jeho míru vkusu a osobnosti. Vždy doporučujeme výběr kvalitní laminátové nebo dřevěné podlahy, která se snadno pokládá a má nejlepší tepelné vlastnosti pro podlahové vytápění.